Į pradžią

Bankrotas ir restruktūrizavimas

Bankrotas – nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka. Tai kreditorių bei jų skolininkų naudai ir jų teisių gynimui skirta teisė, kai skolininkai negali ar nenori mokėti savo skolų.
Paskelbus įmonės bankrotą, pirmiausia būtų sustabdyti visi Jūsų kreditorių reikalavimai. Jūsų įmonės valdymą, o kartu ir santykius su Jūsų kreditoriais, perimtų teismo paskirtas administratorius.

Bankrutuoti - nereiškia pralaimėti. Bankroto paskelbimas gali išgelbėti Jus ir Jūsų įmonę nuo skolų naštos visam gyvenimui.
Bankrotas - ne pabaiga, tai visada gali būti naujo verslo pradžia.

Vadovaudamiesi šia nuostata, mūsų įmonėje dirbantys administratoriai:

  • pataria dėl bankroto iškėlimo procedūros organizavimo,
  • padeda išsaugoti bankrutuojančios ar jau bankrutavusios įmonės turtą,
  • organizuoja turto iš skolininkų išieškojimą ir pardavimą,
  • užtikrina maksimalų kreditorių reikalavimų tenkinimą,
  • organizuoja likusio turto pardavimą,
  • įvertina esamą situaciją ir matydami galimybę pataria dėl veiklos pratęsimo galimybės – restruktūrizavimo.

Įmonės restruktūrizavimo procesas – ūkinės veiklos rūšies pakeitimo, gamybos modernizavimo, darbo organizavimo tobulinimo, įmonės turto ar jo dalies pardavimo, kitų įmonių turto priėmimo jas jungiant ar skaidant, techninių, ekonominių bei organizacinių priemonių, skirtų įmonės mokumui atkurti, įgyvendinimas, įmonės įsipareigojimų kreditoriams dydžio bei vykdymo terminų pakeitimas.

Kreipkitės dėl detalesnės informacijos.